Закон про освіту

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19